Pohjanmaan poliisilaitoksen turvapaikka-asioiden tilanne 5.2.2015 | Poliisiuutinen 5.2.2016

Maahanmuuttaja

Pohjanmaan poliisilaitos alkaa tiedottaa säännöllisesti alueensa turvapaikka-asioiden tilanteesta.

Pääsääntöisesti yksittäisen turvapaikkahakijan statuksen kertominen julkisuuteen on lähes kaikissa operatiivisissa tilanteissa sekä esitutkinta-asioissa kiellettyä. Siten esimerkiksi rikoksesta epäillyn turvapaikkataustaa ei voi julkistaa.

Pohjanmaa poliisilaitoksen alueelle ei ole saapunut 29.1. - 4.2.2016 välisenä aikana yhtään uutta turvapaikanhakijaa. Turvapaikanhakijoiden kuulusteluja on jäljellä 730 ja niitä jatketaan edelleen. Turvapaikkahakemuksensa on tarkasteluajankohdan aikana peruuttanut 3 hakijaa. Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä majoittuneena yhteensä noin 2500 turvapaikanhakijaa.

Poliisilaitoksen alueella on 6 hallinnollista vastaanottokeskusta. Osa keskuksista majoittaa turvapaikanhakijoita keskuksiin ja toiset majoittavat heidät hajasijoitusmallin mukaisesti asuntoihin. Tämän lisäksi on hätämajoitustilaa tai muuta turvapaikanhakijoita varten tarkoitettua tilaa, joista jokaiseen on nimetty poliisilaitoksen yhteyshenkilö.

Tarkasteluajankohtana turvapaikanhakijoihin liittyviä poliisitehtäviä on ollut 1 kpl.

Poliisi suorittaa säännöllisesti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa vastaanottokeskusten ympäristössä sekä vierailee vastaanottokeskuksissa keskustelemassa henkilökunnan ja asukkaiden kanssa ilman varsinaista hälytystehtävää.

Pohjanmaan poliisilaitos huolehtii alueensa väestön turvallisuudesta tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Seuraava tiedote annetaan maanantaina 15.2.2015.

Lähde: Poliisin tiedote