Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Pori'

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vuosi 2017 | Poliisiuutinen 30.1.2018

Maahanmuuttaja Varkaus Huumausainerikos Pahoinpitely Raiskaus Valvonta

Vuoden 2017 aikana Lounais-Suomen poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten (ilman liikennerikoksia) määrä laski lähes yhdeksän prosenttia vuoden 2016 tasosta. Näitä rikoksia kirjattiin alueellamme 36 259 kappaletta, joka on 3 453 rikosta vähemmän kuin vuonna 2016. Kaiken kaikkiaan Lounais-Suomessa on vuonna 2017 kirjattu 111 392 rikosta, joka on 10277 rikosta vähemmän kuin vuonna 2016.

- Lounais-Suomen poliisin viime vuodesta päällimmäisenä jäi mieleen Turussa 18.8. tapahtunut joukkopuukotus, missä menehtyi kaksi ja loukkaantui kahdeksan henkilöä. Tilanteessa poliisin ensipartio toimi esimerkillisesti ja pysäytti puukottajan kahden minuutin kuluttua hälytyksestä. Tapauksen tutkinta käynnistyi ripeästi ja yhteistyö niin poliisiorganisaation sisällä kuin muidenkin viranomaisten kanssa sujui mutkattomasti ja tehokkaasti, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen.

- Tästä ikävästä tapahtumasta huolimatta turvallisuus Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kehittynyt edelleen suotuisasti ja poliisin tietoon tulleiden rikoslakirikosten määrän vähenemistä lähes 3 500 rikoksella voidaan pitää merkittävänä, jatkaa Huttunen.

Rikoslakirikosten määrä laskussa

Poliisin tietoon tulleet rikosmäärät ovat vähentyneet lähes kautta linjan eri rikoslajeissa. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) määrä oli 36 259, jossa on laskua lähes yhdeksän prosenttia vuoden 2016 tilanteeseen nähden. Omaisuusrikokset ovat laskeneet noin 11 prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset noin yhdeksän prosenttia. Väkivaltarikokset (henki-, pahoinpitely ja seksuaalirikokset) ovat kokonaisuudessaan laskeneet seitsemän prosenttia vuodentakaisesta. Joskin väkivaltarikoksiksi laskettavat seksuaalirikokset (raiskaukset yrityksineen ja sukupuoliyhteyteen pakottaminen) ovat nousseet huomattavasti.

Loma-asunnot varkaitten kohteena

Vaikka omaisuusrikosten määrä Lounais-Suomessa on vähentynyt yhteensä yli 11 prosenttia, niin murrot loma-asuntoihin ovat lisääntyneet lähes 47 prosenttia. Kun vuonna 2017 oli loma-asuntomurtoja 150, niin viime vuonna määrä oli 220. Erityisen suuri nousu oli Satakunnassa, jossa murrot vapaa-ajan asuntoihin lähes kaksinkertaistuivat.

- Murrot ovat tyypillisesti liikkuvien rikollisten tai rikollisjoukkioiden tekemiä, jolloin pienellä alueella tehdään runsaasti samanlaisia rikoksia. Suuren tilastollisen piikin takana saattaa olla vain muutama tekijä tai tekijäjoukko. Kun tällainen joukkio saadaan kiinni, niin tilanne saattaa rauhoittua joksikin aikaa, kertoo Tapio Huttunen.

- Tutkinnalle ja rikosten selviämiselle olisi avuksi, jos varkaiden käynnit tulisivat mahdollisimman nopeasti poliisin tietoon. Hyvin usein poliisille tulee ilmoitus, että mökkiin on murtauduttu lokakuun alun ja vapun välillä. Näistä lähtökohdista tutkinnan käynnistäminen on hankalaa. Kannattaakin tehdä mökkinaapureiden kanssa yhteistyösopimus siitä, että samalla kun käy omalla mökillään, niin pyörähtäisi myös naapureiden mökillä katsomassa, että kaikki on kunnossa, sanoo poliisipäällikkö Huttunen.

Nettipetokset vähentyneet

Internetin eri kauppakanavilla tapahtuneet nettirikokset näyttävät valtakunnallista linjaa noudattaen olevan laskussa myös Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Tyypillisesti poliisille ilmoitetut nettipetokset ovat sellaisia, että myyntipalstoilla myytäväksi ilmoitettua tavaraa ei ole maksun jälkeen kuulunut, eikä myyjä ole enää tavoitettavissa.

- Vaikka nettirikosten määrä on laskussa, niin niitä tapahtuu silti turhan paljon ajatellen sitä, miten helposti ne olisi vältettävissä. Pieni varovaisuus ja harkinta ennen ostopäätöstä auttaa jo pitkälle. Jos joku on liian hyvää ollakseen totta, niin yleensä se ei sitä ole, muistuttaa Huttunen.

Pahoinpitelyrikokset laskussa, mutta määrä edelleen suuri

Tilastot osoittavat, että yleisillä paikoilla tapahtuvat pahoinpitelyt ovat Lounais-Suomessa vähentyneet. Kehitys näyttää samanlaiselta niin Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassakin. Viime vuonna pahoinpitelyitä yleisillä paikoilla tuli Lounais-Suomessa poliisin tietoon 1700 kun vuonna 2016 vastaava luku oli 1908 kappaletta. Kun mukaan lasketaan yksityisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt, oli näiden pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä vuonna 2017 yhteensä 3724.

- Poliisi on panostanut valvontaansa viikonloppuisin kaupunkien keskustoihin ja ravintoloiden läheisyyteen. Tällä onkin saatu pahoinpitelyrikosten määrä laskemaan jonkin verran, mutta pahoinpitelyiden määrä on silti turhan suuri. Poliisi pyrkii valvonnan suuntaamisella vähentämään pahoinpitelyiden määrää myös tulevaisuudessa, kertoo Huttunen.

Törkeät huumausainerikokset lisääntyneet

Huumausainerikosten kokonaismäärä on säilynyt lähes edellisen vuoden tasalla, mutta törkeiden huumausainerikosten määrä on Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella lisääntynyt lähes neljänneksen. Kun vuonna 2016 törkeitä huumausainerikoksia oli 68, niin viime vuonna niitä oli 84. Tilastot osoittavat Satakunnan ja etenkin Porin huumausainerikosmäärissä huomattavaa lisäystä. Törkeät huumausainerikokset ovat Porissa kaksinkertaistuneet ja muissakin huumausainerikoksissa on yli 30 prosentin kasvu.

- Huumausainerikokset ovat tyypillisesti valvontarikoksia, joita poliisi omalla toiminnallaan saa selville. Toisaalta näin suuri lisäys törkeissä huumausainerikoksissa tarkoittaa myös sitä, että tavaraa on tullut välittäjäportaalle myyntiä varten, kertoo Huttunen.

Poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten kokonaismäärä ennallaan, raiskausilmoitusten määrä lisääntynyt

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella poliisille ilmoitettiin vuonna 2017 yhteensä 449 seksuaalirikosta ja vuonna 2016 rikosten lukumäärä oli 446. Vähennystä oli seksuaalisessa ahdistelussa ja lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä sekä muissa seksuaalirikoksissa. Raiskausrikosten osuus sitä vastoin kasvoi voimakkaasti. Kun vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 119 raiskausta, niin viime vuonna määrä oli 202. Tässä luvussa on tosin mukana kaksi tapausta, jotka ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana ja rikosten lukumäärä on yhteensä 30. Ilmoitus tapahtumista on poliisille tehty vasta viime vuonna. Suurin osa raiskauksista on tapahtunut yksityisellä paikalla.

Ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudessa

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella ulkomaan kansalaisten osuus rikollisuudesta on pienentynyt lähes kaikissa rikostyypeissä, lukuun ottamatta törkeitä varkauksia ja huumausainerikoksia. Viime vuonna tapahtuneista rikoslakirikoksista tekijä on tiedossa 22 344 rikoksessa ja näistä 1 837 tapauksessa rikoksesta epäilty on ulkomaan kansalainen.

- Ulkomaalaiset eivät ole Lounais-Suomessa rikostilastoissa erityisesti esillä. Törkeät varkaudet ja huumerikollisuus ovat sellaisia rikostyyppejä, joissa ulkomaalaisten tiedetään olevan aktiivisia. Näille molemmille rikoksille on tyypillistä kansainvälisyys ja rajat ylittävä toiminta. Rajat ylittävän rikollisuuden suhteen poliisin onkin oltava valppaana ja tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa - niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, toteaa Huttunen.

Toimintaympäristön muutoksesta huolimatta turvallisin mielin tulevaisuuteen

- Turun elokuun tapahtumat osoittavat, että poliisin toimintaympäristö on rajussa muutoksessa. Huolta aiheuttaa myös huumausainerikollisuuden ja käyttäjämäärän lisääntyminen sekä sen aiheuttamat heijastusvaikutukset. Esimerkkinä tästä on viikko sitten tehty huumausainevalvontaisku Loimaalle jossa kahden päivän aikana jäi kiinni 16 huumeidenkäyttäjää ja näistä oli ensikertalaisia 11. Kaikesta huolimatta Lounais-Suomen turvallisuuskehitys on pysynyt suhteellisen vakaana ja rikosten määrä on edelleen laskussa, summaa poliisipäällikkö Tapio Huttunen vuoden 2017 tilastoja.

Lähde: Poliisin tiedote