Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Helsinki'

Poliisi valvoi tammikuussa näkyvästi liikennettä Kampissa - liikenneonnettomuudet vähenivät merkittävästi | Poliisiuutinen 8.2.2018

Onnettomuus Rattijuopumus Valvonta

Poliisi käynnisti vuoden vaihteen pyhäpäivien jälkeen koko tammikuun kestäneen Kampin liikenteen tehovalvonnan. Tehostetulla ja näkyvällä valvonnalla haluttiin puuttua Kampin alueen onnettomuusmääriin, jotka ovat Helsingin eri alueista suurimmat. Tehostetun ja näkyvän valvonnan ajanjaksolla liikenneonnettomuuksien määrä Kampissa väheni lähes puolella.

- Huomattavaa on, että tiukimmin valvotuissa kohteissa ei tapahtunut yhtään onnettomuutta. Hieman isompia tai muusta syystä rikostutkintaa vaativia onnettomuuksia kirjattiin kahdeksan. Tämä määrä on 2010-luvun alhaisin, kertoo Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Jarkko Lehtinen.


Kamppi on ollut liikenneonnettomuustilastojen kärjessä

Vuonna 2017 Kampissa kirjattiin 116 poliisin rikostutkintaan kirjattua liikenneonnettomuutta. Viime vuoden 2017 tammikuu oli onnettomuustilastoiden synkin kuukausi: Kampissa tilastoihin kirjattiin kaiken kaikkiaan 27 poliisin suorittamaa liikenneonnettomuustehtävää, joista 13 edellytti rikostutkintaa. Onnettomuusmääriin kokeiltiin sittemmin puuttua näkyvällä valvonnalla ja muutos Kampin liikenneturvallisuustilanteessa on merkittävä: Tämän vuoden tammikuussa poliisin hoitamia liikenneonnettomuustehtäviä kirjattiin 15 kappaletta, eli laskua on peräti 45 %.

Mitä taas tulee poliisin valvontaan, kertyi tammikuun aikana (1.1. - 31.1.2018) valvonnan yhteydessä seuraava määrä erilaisia suoritteita:

  • 2 rikosilmoitusta rattijuopumuksista
  • 31 sakkoa
  • 63 rikesakkoa
  • 2 pysäköintivirhemaksua
  • 5 valvontailmoitusta ajoneuvojen kunnon tai varusteiden puutteista
  • 41 asiakirjatarkastusta
  • 4 henkilön maassaolon edellytysten tarkastamista
  • 1 henkilö otettu kiinni
  • 2 henkilöä kuulusteltu


Valvontaa ja näkyvyyttä lisättiin selvästi

Poliisi valvoi tammikuussa Kampin alueella yhteensä 70 kertaa. Vertailuna voidaan todeta, että vuoden 2017 tammikuussa samalla alueella kirjattiin 17 liikennevalvontakertaa.

- En muista, että koskaan olisi tietylle rajatulle alueelle kohdennettu näin paljon liikennevalvontaa näin lyhyessä ajassa, Lehtinen sanoo.

- Noudatamme Kampin valvonnasta tiedottamisessa LiikennePro:n avointa linjaa, joka antaa ihmisille mahdollisuuden tarkastella liikenneturvallisuutta ja poliisin liikennevalvontaa eri näkökulmista. Paitsi että olemme näkyneet partioiden voimin Kampissa, olemme tiedottaneet valvonnasta avoimesti niin perinteisillä tiedotteilla kuin sosiaalisessa mediassa, Lehtinen jatkaa.


Kampin tehovalvonnasta saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään myös jatkossa

- Kampin valvonnasta saadut kokemukset antavat perusteita kehittää valvontaamme jatkossakin näkyvämpään ja avoimempaan suuntaa. Lisäksi tulokset vahvistavat käsitystäni siitä, että liikennevalvontaa tulee kohdentaa analyysiperusteisesti sinne, missä onnettomuuksia tapahtuu. Onnettomuusmäärien selvä lasku antaa signaalin siitä, että keskittämällä valvontaresursseja näkyvästi tietyllä alueelle saavutetaan hyvä vaikuttavuus. Toki ymmärrän, että asiaan vaikuttavat muutkin seikat, kuten vaihtelevat sääolot, Lehtinen pohtii.

Lehtinen uskoo, että näkyvän valvonnan ja avoimen tiedottamisen kautta autoilijat ymmärtävät paremmin oman toimintansa vaikutuksen onnettomuustilastoihin.

- Liikenneturvallisuutta voi parantaa esimerkiksi pitämällä matkapuhelimet ja älylaitteet pois kädestä kun autoa ajetaan. Kampin liikenneturvallisuuden parantuminen kertoo ennen kaikkea autoilijoiden ajokäyttäytymisen muuttumisesta, Lehtinen päättää.


Poliisin valvontapaikat ja liikenneonnettomuustehtävät kartalla:

Poliisin valvontapaikat Kampissajpg, 160,5 kB

Kuva yllä (linkki kuvaan): Poliisin valvontapaikat Kampissa tammikuussa 2018. Valvonta kohdennettiin onnettomuusanalyysin perusteella. Lähde Hätäkeskustietojärjestelmä 1.2.2018.

Poliisin suorittamat liikenneonnettomuustehtävät Kampissajpg, 149,1 kB

Kuva yllä (linkki kuvaan): Poliisin suorittamat liikenneonnettomuustehtävät Kampissa tammikuussa 2018. Onnettomuudet hajaantuivat eri puolille Kamppia. Lähde Hätäkeskustietojärjestelmä 1.2.2018.

Liikenneonnettomuudet Kampissa tammikuussa vuosina 2010-2018jpg, 45,3 kB

Viimeinen kuva (linkki kuvaan): Liikenneonnettomuudet Kampissa tammikuussa vuosina 2010-2018.

Lähde: Poliisin tiedote