Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Juuka'

Suden lopetusmääräys Juukaan | Poliisiuutinen 30.1.2016

Poliisi määräsi lauantaina Juuan kirkonkylällä liikkuneen suden lopetettavaksi. Yksittäisestä sudesta on useita näkö- ja jälkihavaintoja sekä ilmoituksia torstain-lauantain ajalta. Havaintojen mukaan susi on usean päivän ajan liikkunut ja yöpynyt asuttujen rakennusten piha-alueilla tai läheisyydessä, eikä se väistä tai pakene ihmistä normaalin eläimen tapaan. Lauantaina saatujen jäljityshavaintojen mukaan susi ei myöskään liiku normaalisti. Todennäköisesti sama eläin on liikkunut alkuviikosta talojen pihoissa Polvijärven Martonvaaran kylällä. Sutta on tuolloin myös karkotettu, mutta eläin on hakeutunut uudelleen asutuksen läheisyyteen. Em. havaintojen perusteella on mahdollista, että susi on sairas, loukkaantunut tai nälkiintynyt.

Koska alueella on runsaasti vakinaista asutusta ja liikennettä, poliisilaitos katsoo, että suden jatkuva liikkuminen alueella heikentää merkittävästi alueella asuvien ja oleskelevien ihmisten sekä liikenteen turvallisuutta. Lisäksi sairaan, loukkaantuneen tai nälkiintyneen eläimen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Alueella ei ole kannanhoidollisia metsästyslupia, eikä ko. tapauksessa voida odottaa poikkeusluvan myöntämistä. Pääosa havaintoalueesta on lisäksi taajama-aluetta, jossa ei ole metsästysoikeutta.

Riistanhoitoyhdistyksen SRVA-henkilöstö etsi ja jäljitti iltapäivällä sutta kirkonkylän kaakkoispuolella, mutta eläintä ei onnistuttu lopettamaan. Poliisi johti ja valvoi toiminnan turvallisuutta paikan päällä. Pimeän tultua toiminta keskeytettiin ja tilanne arvioidaan aamulla uudestaan.

Kuluvan talven aikana Pohjois-Karjalassa on lopetettu neljä sutta poliisin määräyksellä. Karkotusmääräyksiä on annettu 17.

Lähde: Poliisin tiedote