Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Oulu'

Tehostettua raskaanliikenteen valvontaa rajan pinnassa | Poliisiuutinen 20.3.2018

Valvonta

Oulun poliisilaitoksen raskaanliikenteen valvontaryhmä on suorittanut tällä viikolla tehostettua raskaan liikenteen valvontaa yhteistyössä Vartiuksen tullin sekä Kainuun rajavartioston kanssa. Mukana oli myös A-katsastus. Valvontaa suoritettiin itärajan pinnassa.

Tehostetussa valvonnassa tarkastettiin kaiken kaikkiaan 84 ajoneuvoa. Ajoneuvoista viisi määrättiin ajokieltoon tarkastuksessa havaittujen liikenneturvallisuutta vaarantavien vikojen takia. Rangaistuksia kuntovioista annettiin kaikkiaan 15. Lisäksi osassa ajoneuvoista havaittiin yhteensä 10 OBD-manipulointia. Manipuloinnilla yleensä pyritään vähentämään kuljetuskuluja, mutta manipulaatio lisää vastaavasti ajoneuvon päästöjä ympäristöön.

Ajo- ja lepoaikatarkastuksissa havaittiin useita rikkeitä, joiden perusteella kirjoitettiin 18 rangaistusta. Lisäksi kaksi kuljettajaa oli ajanut toisen henkilön digikortilla. Yksi kuljettaja oli aikaisempien tekojen perusteella ajokiellossa ja hänen ajokieltoa jatkettiin.

Ajo- ja lepoaikojen valvonta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lainsäädännön kautta on säädelty ajoaikoja mm. siksi ettei tienpäällä tiettyjen ajoneuvojen kuljettajat joudu kuljettamaan tai kuljeta muutoin ajoneuvoa väsyneenä. Väsyneenä ajaminen luonnollisesti heikentää kaikkien liikenneturvallisuutta. Valvonnalla pyritään myös estämään maantiekuljetusten kilpailutuksen hyödyn tavoittelua toimijan jättäessä noudattamatta säädettyjä ajo- ja lepoaikoja. Valvonnan aikana havaittiin selkeästi ajo- ja lepoaikarikkeiden määrän suurehko kasvu.

Lähde: Poliisin tiedote