Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Helsinki'

Uusi nuorisoryhmä tutkii Helsingissä tapahtuneet rikokset, joiden epäilty tekijä on alaikäinen – "Tavoite on rikoskierteen katkaiseminen" | Poliisiuutinen 27.3.2018

Alaikäinen Huumausainerikos Pahoinpitely Ryöstö

Helsingin poliisilaitoksen Rikostutkintayksikköön perustettiin maaliskuun alussa nuorisoryhmä, jonka tutkittavaksi keskitetään kaikki rikostapaukset, joissa rikoksesta epäilty tai epäillyt ovat alle 18-vuotiaita. Nuorisoryhmä on osa Rikostorjuntatoimintoa.

– Nuorisoryhmän perustamista on mietitty aiemminkin, ja nyt toiminnan keskittämiselle tuli mahdollisuus ja tehtäviin löytyi oikeat ihmiset. Rikostutkinnassa on kehitetty ja kehitetään edelleen ennalta estävää toimintaa, mikä tarkoittaa, että työmme ei käynnisty vasta, kun rikos on jo tapahtunut, vaan pyrimme aiempaa suuremmassa määrin vaikuttamaan tulevaisuuteen ja estämään uusia rikoksia, sanoo Rikostutkintayksikön johtaja, rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

– Ryhmän tavoitteina on katkaista nuoren rikoskierre ja puuttua rikosilmiöihin yhdessä esimerkiksi laitoksen Ennaltaestävän toiminnon kanssa. Esitutkintalaki velvoittaa, että alaikäisten tekemäksi epäillyt rikokset tulee tutkia kiireellisesti. Juttujen keskittäminen yhdelle ryhmälle edistää myös tätä tavoitetta, toteaa Rikostorjuntatoiminnon johtaja, rikostarkastaja Jari Illukka.

Nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja on rikoskomisario Marko Forss ja ryhmänjohtaja on rikosylikonstaapeli Jutta Antikainen. Molemmat ovat työskennelleet aiemmin nuorten parissa esimerkiksi nettipoliiseina. Vararyhmänjohtaja ja yhdeksän tutkijaa siirtyivät nuorisoryhmään läheisväkivalta-, seksuaalirikos-, petos-, talous- ja huumetutkinnasta sekä hälytys- ja valvontatehtävistä. Ryhmässä on tasaisesti miehiä ja naisia sekä virkauransa eri vaiheissa olevia poliiseja.

Tähän mennessä ryhmän tutkittavaksi on kirjattu noin 70 epäiltyä rikosta. Rikosnimikkeiden kirjo on suuri.

– Jo nyt juttuja on tullut näpistyksestä törkeään ryöstöön. Nuoria on jouduttu myös pidättämään. Nuorin rikoksesta epäilty on kahdeksanvuotias, mutta valtaosa on 15–17-vuotiaita. Alle 15-vuotiailla ei ole rikosoikeudellista vastuuta, mutta he voivat joutua maksamaan vahingonkorvauksia, kertoo tutkinnanjohtaja Marko Forss.

Alaikäisten rikosepäilyissä on parin viime vuoden aikana ollut useimmiten kyse näpistyksestä, pahoinpitelystä, alkoholirikkomuksesta, varkaudesta, vahingonteosta, liikennerikkomuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta tai laittomasta uhkauksesta.

Rikoskierteessä olevalle nuorelle määritetään "oma poliisi", joka tutkii kaikki häntä koskevat rikosepäilyt

Nuorisoryhmän toiminnan johtoajatus on asiakaslähtöisyys. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että saman henkilöt jutut tutkitaan yhdessä paikassa rikosnimikkeestä riippumatta.

– Rikoskierteessä olevalle nuorelle tullaan jatkossa määrittämään "oma poliisi", joka tutkii keskitetysti kaikki rikostapaukset, joissa hän on epäiltynä. Tavoitteena on, että omalla poliisilla on kattava kokonaiskuva nuoren tilanteesta, joka kartoitetaan eri viranomaislähteistä sekä yhteistyössä esimerkiksi Ennalta estävän toiminnon Ankkuri-ryhmän, sosiaaliviranomaisten, koulun ja vanhempien kanssa, rikoskomisario Marko Forss tarkentaa.

Moniammatillisella yhteistyöllä on avainrooli, kun valitaan sopivimpia keinoja rikoskierteeseen puuttumiseksi. Sellaisia ovat muun muassa erilaiset vapauteen kohdistuvat pakkokeinot, matkustuskielto, lähestymiskielto, lastensuojelun toimenpiteet ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaaminen.

Nuorisoryhmä voi myös toteuttaa yhdessä Helsingin poliisin muiden toimintojen kanssa erilaisia alaikäisten rikollisuuteen liittyviä projekteja. Projektit voivat kohdistua esimerkiksi koulukiusaamiseen, huumausainerikollisuuteen tai katuryöstöihin.

Tutkinnanjohtajan mukaan eri sidosryhmät ovat suhtautuneet nuorisoryhmän perustamiseen erittäin positiivisesti.

Lastenkodeista ja kouluista on tullut jo useampia ilmoituksia erilaisista tilanteista.

– Olemme havainneet jo näin alkuvaiheessa, että usein ongelmana on, että lapsen elämästä puuttuu välittävä ja huolehtiva aikuinen. Taustalla voivat olla esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmat tai yleinen kiinnostuksen puute. Yleistäen voidaan todeta, että osa rikoksista epäillyistä lapsista on tavalla tai toisella itse oman elämänsä uhreja, Forss toteaa.

Kuva:

Tutkinnanjohtaja Marko Forss ja ryhmänjohtaja Jutta Antikainenjpg, 2,5 MB

Lähde: Poliisin tiedote