Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Oulu'

Oulun poliisilaitoksen alueella keskityttiin rattijuopumus- ja nopeusvalvontaan | Poliisiuutinen 5.4.2018

Ratsia Rattijuopumus Valvonta

4.4. sekä 5.4. Oulun poliisilaitoksen partiot tekivät perinteistä puhallutusratsiavalvontaa Kainuussa, Koillismaalla, Jokilaaksojen alueella sekä Oulun seudulla.

Aamupäivällä 4.4.2018 Kajaanissa suoritetussa puhallusratsiassa puhallutettiin 243 autoilijaa, joista yhtä epäillään rattijuopumuksesta. Muita alkoholin vaikutuksen alaisia autoilijoita ei tavattu. Tulosta voi pitää hyvänä.

Valvontaisku jatkui myöhemmin nopeusvalvonnalla, jossa kirjattiin parille autoilijalle sakko ajo-oikeudetta ajosta ja yhdelle rikesakko ylinopeudesta. Samaan aikaan Jokilaaksojen alueelle poliisi puhallutti 457 autoilijaa, joista kaikki puhalsivat nollat. Tulos oli siis erinomainen. Nopeusvalvonnassa iltapäivällä Jokilaaksojen alueella sakkoja kirjoitettiin seitsemän, joista kaksi oli rikesakkoja. Huomautuksia annettiin viisi sekä lisäksi kirjattiin yksi valvontailmoitus.

Aamusta 5.4.2018 puhallutettiin Oulussa 1 510 autoilijaa, joiden joukossa ei ollut yhtään rattijuopumukseen syyllistynyttä. Tulos oli siis erinomainen myös Oulussa! Kuudella tosin värähti mittari, jotka olisivat voineet olla menemättä aamulla auton rattiin. Koillismaalla puhallutettiin aamusta 288 kuljettajaa, joiden joukosta löytyi yksi törkeään rattijuopumukseen epäilty kuljettaja, eikä hänellä ollut myöskään ajo-oikeutta.

Iltapäivällä mitattiin Oulun alueella sekä Kempeleessä ajoneuvojen nopeuksia. 46 kuljettajalle jouduttiin kirjoittamaan sakko ylinopeudesta. Lisäksi yksi kuljettaja määrättiin ajokieltoon vakavan piittaamattomuuden vuoksi. Nopeusvalvonnassa tavattiin kuusi kortitonta kuljettajaa eli ilman ajo-oikeutta autoa kuljettanutta sekä neljä etsintäkuulutettua. Koillismaalla iltapäivällä suoritetussa nopeusvalvonnassa kolmelle kuljettajalle kirjoitettiin sakko ylinopeudesta, yhdellä turvavyön käyttämättömyydestä sekä lisäksi yhdelle katsastamattomasta ajoneuvosta.

Rattijuopumusvalvonta kohdistettiin aamusta erityisesti työmatkaliikenteeseen sekä työmatkaliikenteen jälkeen niille alueille, jotka ovat poliisin tekemän analyysin avulla kartoitettu keskeisimmiksi paikoiksi rattijuopumusvalvonnan suorittamiseen. Myöhemmin päivän aikana valvottiin muun liikenteen nopeuksia paikoissa, joissa on todettu ajettavat ylinopeutta.

Rattijuopumusvalvonnan osalta tulokset ovat hyvin samantyyppiset kuin viime lokakuussa tehdyssä valvontaiskussa. Hyvä niin ettei päihtyneenä ajoneuvoa kuljeteta. Oulun poliisilaitoksen konstaapelit puhalluttivat kahden päivän aikana piirun alle 2 500 autoilijaa. Näiden joukosta löytyi yhteensä kaksi kuljettajaa, joita epäillään rattijuopumuksesta. Se tarkoittaa 0.08 % osuutta kuljettajista. Vuosittaisessa rattijuopumustutkimuksessa prosenttiosuus on ollut pienemmillään 0,11 % (vuonna 2012) ja suurimmillaan 0,25 % (vuonna 1990). Rattijuoppojen määrässä on pientä vaihtelua eri vuosina, mutta se on vakiintunut 0,11 ja 0,14 välille viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Rattijuopumustutkimukseen verrattuna tulosta voi pitää hyvänä toteaa liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen. Nopeuden sovittamisessa vallitsevaan nopeusrajoitukseen on sen sijaan vielä joillakin kuljettajilla petrattavaa.

Lähde: Poliisin tiedote