Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Oulu'

Poliisi, Tukes, AVI ja Tulli järjestivät yhteisen valvontaiskun - Huomion kohteena kaikkien säiliökuljetusten turvallisuus | Poliisiuutinen 27.4.2018

Valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Oulun poliisilaitos, Poliisihallitus, Tulli ja Aluehallintovirasto (AVI) järjestivät yhteistyössä säiliökuljetusten valvontaiskun Oulun poliisilaitoksen alueella kuluneella viikolla. Säiliökuljetusten valvontaa kohdennettiin niin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, painesäiliöllisiin kuljetuksiin kuin tavallisiinkin säiliökuljetuksiin painopisteen ollessa vaarallisissa aineissa ja painesäiliökuljetuksissa.

Valvonnan päätavoitteena oli saada sekä säiliöautojen kuljettajat että eri turvallisuustahot kiinnittämään huomiota säiliökuljetusten turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tavoite saavutettiin hyvin. Säiliökuljetuksiin kohdistuvat turvallisuusvaatimukset huomioitiin laajasti eri viranomaisten näkökulmasta.

Tarkastuksen kohteena oli vajaa 80 ajoneuvoyksikköä. Tarkastuksen yhteydessä asiakkaiden kanssa käytiin hyvää keskustelua lainsäädännön vaatimuksista. Joitain puutteita havaittiin, mutta pääasiassa lainsäädäntöä oli noudatettu.

Valvontaa tullaan tekemään jatkossakin.

Lähde: Poliisin tiedote