Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Tampere'

Sähkölaitteiden osuutta Tampereen Hintsankadun rivitalopalon syttymiseen tutkitaan | Poliisiuutinen 3.5.2018

Onnettomuus

Poliisi on jatkanut yhdessä pelastusviranomaisten kanssa Tampereen Hintsankadulla lauantai-iltana syttyneen tulipalon tutkintaa. Tulipalossa tuhoutui rivitalo lähes täysin.

Poliisi tiedotti aiemmin, että tulipalon epäillään alkaneen sisältä rivitalon asunnosta. Poliisi on kuullut asukasta, ja tutkinut tapahtumapaikkaa. Syttymissyyn tutkinta on kohdistettu kyseiseen asuntoon. Sekä asukkaan kertomuksen että tapahtumapaikalla todettujen jälkien perusteella on syytä epäillä palon alkaneen asunnon keittiöstä.

Tutkinnassa ei ole vielä saatu varmuutta, mikä on palon syttymislähde. Keittiössä, palon syttymiskohdassa, on ollut normaaleja keittiöön kuuluvia sähkölaitteita. Paikkatutkinnan yhteydessä nämä sähkölaitteet on etsitty palojätteiden seasta, otettu poliisin haltuun ja toimitettu tutkittavaksi. Tutkimusten tavoitteena on selvittää, voidaanko sähkölaitteista löytää merkkejä vikaantumisesta tai esimerkiksi oikosulusta. Tällainen vikaantuminen voisi selittää palon syttymisen.

Palon tutkintaa tehdään yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Viranomaiset ovat sopineet tämän tapauksen tutkinnasta sillä perusteella, mitä lakiin on eri viranomaisten velvollisuuksista palontutkinnassa säädetty. Poliisi keskittyy tutkinnassaan palon syttymissyyn selvittämiseen. Julkisuudessa on esitetty ajatuksia talon rakenteiden vaikutuksesta palon nopeaan etenemiseen. Esimerkiksi talon rakenteellisten ratkaisujen tutkinta ja niiden vaikutus palon kehittymiseen, on pelastuslaitoksen vastuulla ja näistä seikoista tiedottaa pelastuslaitos.

Tulipalon syttymistä tutkitaan poliisissa nimikkeellä "palonsyyn tutkinta". Palonsyyn tutkinta on pelastuslaissa säädetty poliisin velvollisuudeksi tietyissä tapauksissa. Asiaan ei epäillä tämän hetkisten tietojen perusteella liittyvän rikosta. Tutkinnan kestoa ei voida tässä vaiheessa ennakoida. Poliisi tiedottaa asiasta lisää sitten kun asiaan liittyvää lisätietoa on saatu.

Lähde: Poliisin tiedote