Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Ilomantsi'

Susi lopetettiin Ilomantsissa | Poliisiuutinen 8.2.2016

Onnettomuus

Lauantaiaamuna Ilomantsin kirkonkylällä lopetettiin yksin liikkunut naarassusi poliisin määräyksestä. Lopetuksessa käytettiin poliisin virka-apuna riistanhoitoyhdistyksen SRVA-henkilöstöä. Lopetettu susi lähetettiin Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tarkastettavaksi.

Poliisi on kirjannut kuluvan talven aikana useita ilmoituksia Ilomantsin kirkonkylän ja Putkelan alueella liikkuvasta yksittäisestä sudesta. Sutta on yritetty kolmeen otteeseen karkottaa, mutta eläin palasi nopeasti takaisin asutuksen läheisyyteen. Ilmoitustietojen ja karkotusyritysten yhteydessä saatujen havaintojen mukaan susi kulki säännöllisesti asuttujen rakennusten piha-alueilla, eikä väistänyt tai paennut ihmistä normaalin eläimen tapaan. Kyseisessä tapauksessa susi käyttäytyi toistuvasti tavalla, jonka voi perustellusti olettaa aiheuttavan poliisilain 2:16 §:ssä tarkoitetun vaaran ihmisten hengelle ja terveydelle sekä liikenteelle.

Lauantaina lopetettiin susi myös Lieksan ja Nurmeksen rajalla Kuohatissa ja asiasta on tuolloin julkaistu tiedote. Kuluvan talven aikana Pohjois-Karjalassa on lopetettu seitsemän sutta poliisin määräyksen perusteella ja annettu 18 karkotusmääräystä. Kannanhoidollisessa metsästyksessä on kaadettu tähän mennessä 10 sutta.

Hätäkeskukseen ja poliisille tulee maakunnassa runsaasti ilmoituksia suurpedoista, tänä talvena erityisesti susista. Ilmoittajien on syytä muistaa, että em. paikkoihin ilmoitetaan ainoastaan kiireelliset ja vaaraa aiheuttavat tilanteet. Näitä ovat esim. näköhavainto sudesta tai karhusta asutuksen välittömässä läheisyydessä tai vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella taikka suurpetokolari.

Ei-kiireelliset tilanteet, esim. jälki- tai näköhavainnot ilmoitetaan paikallisen riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöille tai Pohjois-Karjalan Riistakeskukseen. Tyypillisiä tähän kategoriaan kuuluvia tapauksia ovat esim. yön aikana talon pihaan ilmestyneet suden jäljet tai näköhavainto tien yli juoksevasta karhusta tai muusta suurpedosta kaukana asutuksesta. Petoyhdyshenkilöt kirjaavat havainnot Tassu-järjestelmään, jossa ne ovat tarvittaessa myös poliisin käytössä. Yhdyshenkilöt pystyvät myös välittämään tietoa Riistakeskukselle ja edelleen poliisille, jos jollakin alueella on poikkeuksellisen paljon petohavintoja.

Riistavahinkolain mukaisista petoeläinvahingoista poliisin tutkittavia asioita ovat henkilövahingot. Eläin- tai irtaimistovahingot kuuluvat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja niistä on syytä ilmoittaa myös edellä mainituille petoyhdyshenkilöille ja Riistakeskukselle, jolloin tiedot kirjautuvat myös Tassu-järjestelmään.

Alla linkki Riistakeskuksen ylläpitämiin yhteystietoihin

http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

Lähde: Poliisin tiedote