Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Joensuu'

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu -rikoksen esitutkinta valmistunut Joensuussa | Poliisiuutinen 26.9.2018

Onnettomuus Nainen

Joensuun poliisi on suorittanut loppukesän ja alkusyksyn aikana esitutkintaa tapauksessa, jossa 34-vuotiaan naisen epäillään suunnitelleen ja valmistelleen perheensä surmaamista. Perheeseen on kuulunut aviomies ja alle 6-vuotias lapsi. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäillyn tarkoituksena on ollut surmata läheisensä sytyttämällä tulipalo perheen yhteisessä kodissa. Perheen yhteinen koti on Pohjois-Karjalassa haja-asutusalueella.

Esitutkinta käynnistettiin toisen viranomaisen kautta saadun tiedon perusteella elokuun alussa. Jo tätä ennen poliisi teki rikoksen ennalta estämiseksi yhteistyötä lastensuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisten kanssa. Esitutkinnan perusteella rikoksen suunnittelu ja valmistelu ajoittuvat vuoden 2018 alusta kesäkuuhun 2018 saakka. Esitutkinnassa on tullut ilmi, että nainen on laatinut teon toteutukseen liittyvän yksityiskohtaisen suunnitelman ja valmistellut toteuttamista erilaisilla käytännön toimilla.

Esitutkinnan perusteella poliisille on syntynyt käsitys, että viranomaisten yhteistyöllä ja esitutkinnan käynnistämisellä on pystytty ennalta estämään valmistellussa ollut vakava väkivaltarikos.

Rikoksesta epäilty 34-vuotias nainen vangittiin Pohjois-Karjalana käräjäoikeudessa 17.8.2018 ja hän on edelleen vangittuna. Nainen on ollut kuulustelussa yhteistyökykyinen ja -haluinen ja hän on kertonut kuulustelujen yhteydessä oman näkemyksensä tapahtumista ja rikosepäilystä.

Poliisi ei kerro julkisuuteen tapauksen tarkempia yksityiskohtia tai asianosaisiin liittyviä seikkoja asianosaisten henkilöllisyyden suojaamiseksi. Tästä syystä myöskään tarkkaa tapahtumapaikkakuntaa ei kerrota julkisuuteen.

Rikosnimikkeenä on törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu, rikoslaki 21. luku 6 a§:

"Joka 1–3 tai 6 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemistä varten

1) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa,

2) sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen tekemisestä tai

3) palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen tekemiseen taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen

on tuomittava törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.

Jos vaara rikoksen toteuttamisesta on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa, 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta."

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon. Syyte asiassa on nostettava 4.10.2018 mennessä.

Lähde: Poliisin tiedote