Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Helsinki'

Poliisihallituksen esikunnan päällikkönä toimivan poliisijohtajan sijaiseksi poliisiylitarkastaja Janne Paavola | Poliisiuutinen 1.10.2018

Valvonta

Poliisihallitus on nimittänyt oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Janne Paavolan Poliisihallituksen esikunnan päällikkönä toimivan poliisijohtajan sijaiseksi ajalle 1.10.2018-31.7.2019, kuitenkin enintään niin kauan kuin poliisijohtaja Tomi Vuori on virkavapaalla ja nimitettynä Helsingin poliisilaitoksen päällikön tehtävään.

Janne Paavola siirtyy Poliisihallituksen esikunnan päällikkönä toimivan poliisijohtajan tehtävään laillisuusvalvonnan vastuualueen esimiestehtävästä, jota hän on hoitanut poliisiylitarkastajana Poliisihallituksen esikunnassa lähes viiden vuoden ajan. Paavolalla on myös aikaisempaa kokemusta valtakunnallisia vastuita sisältäneistä esimies- ja johtamistehtävistä poliisin ylijohdon neuvottelupäällikkönä neljän vuoden ajalta. Lisäksi Paavola on toiminut poliisin Länsi-Suomen lääninjohdon palveluksessa esikunnan sekä hallintoyksikön päällikön tehtävissä yhdeksän vuoden ajan.

Poliisijohtaja toimii Poliisihallituksen esikunnan johtajana. Poliisihallituksen esikunnassa on johdon tuen, laillisuusvalvonnan ja viestinnän vastuualueet sekä lisäksi tiedonhallinnan vastuualue, jonka ohjauksessa toimii poliisin valta-kunnallisia toimintoja tuottava tietopalvelukeskus.

Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi Poliisihallitus vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta.

Lähde: Poliisin tiedote