Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Heinola'

Heinolassa epäiltyä ihmiskauppaa koskeva esitutkinta siirtyy syyttäjälle | Poliisiuutinen 11.2.2016

Hämeen poliisi on saanut päätökseen Heinolassa ravintolatoiminnassa epäiltyyn ihmiskauppaan liittyvän esitutkinnan. Tutkinta käynnistettiin viime toukokuussa yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa heille toimitetun asianomistajan kirjeen ja siinä kerrottujen tapahtumien vuoksi. Asianomistaja on esitutkinnassa vahvistanut kirjeessä esittämänsä väitteet kohtelustaan.

Esitutkinnassa kuulusteltiin kolmea henkilöä rikoksesta epäiltyinä. Poliisi on päättänyt tutkinnan kahden epäillyn osalta, koska heitä ei tutkinnassa ilmenneiden seikkojen vuoksi ole syytä epäillä rikoksesta. Ravintolatoiminnasta vastanneen osalta rikosepäily siirtyy syyttäjän harkittavaksi. Kaikki rikoksesta epäillyn asemassa olleet ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Asianomistajan lisäksi esitutkinnassa on kuultu yhdeksää todistajaa. Syyteharkintaan menevä esitutkinta-aineisto sisältää 767 sivua.

Esitutkinnan aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on tehnyt ravintolaan kaksi tarkastusta. Ihmiskaupparikoksen lisäksi vaihtoehtoiseen syyteharkintaan menee epäilty kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä. Esitutkintapöytäkirja on toimitettu myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jolta syyttäjä pyytää kannanoton syyteharkintaa varten.

Lähde: Poliisin tiedote