Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Pori'

Seksuaalisen hyväksikäytön epäily koulussa | Poliisiuutinen 12.2.2016

Lounais-Suomen poliisilla on tutkittavana Turun lähialueen koulussa epäilty opettajan ja oppilaan välinen seurustelusuhde. Asiaa tutkitaan seksuaalisena hyväksikäyttönä ja virka-aseman väärinkäyttämisenä. Rikoksesta epäilty on esitutkinnassa myöntänyt teon.

Asia tuli ilmi toisen opettajan havaintojen perusteella. Ilmoituksen asiasta teki koulun rehtori.

Asian arkaluonteisuuden ja asianomistajan suojaamiseksi asiasta ei tiedoteta enempää

Po. tapauksessa ilmoituksenteko poliisille oli tarpeettomasti viivästynyt, mikä olisi voinut johtaa esitutkinnan vaikeutumiseen. Lastensuojelulain ilmoituksenteko velvollisuudella ei kuitenkaan tavoitella ensisijaisesti esitutkinnan mahdollistamista, vaan tarkoituksena on lastensuojelulain tavoitteiden mukaisesti turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Poliisi haluaakin tämän tapauksen valossa kiinnittää erityisesti viranomaisten huomiota lastensuojelulaissa oleviin ilmoitusvelvollisuuksiin. Sosiaaliviranomaisten lisäksi myös muille viranomaisille mm. opetus- ja nuorisotoimen, seurakunnan, lasten päivähoidon ym. henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen lisäksi suoraan poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslain 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Petri Lamppu, tutkinnanjohtaja

Lähde: Poliisin tiedote