Kunta- ja maakuntakohtaiset tilastot Sisä-Suomesta 2015 | Poliisiuutinen 2.2.2016

Pahoinpitely Valvonta

Poliisihallitus julkaisi viikolla neljä poliisin toimintaan liittyviä tilastoja koko valtakuntaan liittyen ja Sisä-Suomen poliisilaitos omat lähes vastaavat tilastonsa heti tämän jälkeen. Nyt valmistuneet tilastot sisältävät paljon samoja asioita kuin edelliset, mutta ne on laadittu alueeltamme maakunnittain ja kunnittain. Tilastoissa ei ole mukana talousrikosten, lupahallinnon, henkilöstön ym. osuutta, koska lukuja ei ole alueellisesti saatavilla tai niiden julkaiseminen ei ole muuten tarkoituksenmukaista.

Automaattinen liikennevalvonta ei ole levinnyt kaikkiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueen kuntiin. Alueellamme on kaikkiaan 45 kuntaa, joista osassa ei ole kiinteää automaattista liikennevalvontaa. Joissakin kunnissa suoritteita löytyy muutamia, jolloin kyse on automaattisen liikennevalvonnan siirrettävän yksikön suoritteista.

Kuntakohtaisissa tilastoissa tulkinnan haasteita aiheuttavat muutosprosentit, jotka ilmaisevat suhteellisen muutoksen edellisen vuoden ja kuluvan vuoden välillä. Pienissä kunnissa rikosmäärät ovat usein verrattain vähäiset. Kun esimerkiksi rikosmäärä nousee yhdestä kahteen, on lisäys prosentteina tasan 100. Jos lisäys on yhdestä kolmeen, näyttää muutosprosentti vieläkin "härskimmältä". Silti kyseessä on vain yhden tai kahden rikoksen lisäys edelliseen vuoteen nähden. Tämän vuoksi muutosprosenttiin ei kannata pienten kuntien kohdalla liiaksi kiinnittää huomiota. Sama ilmiö liittyy myös isompien kuntien tai kaupunkien rikoksiin tai rikosryhmiin, joissa lukumäärät ovat vähäiset. Hyvänä esimerkkinä asiasta toimii Oriveden törkeät pahoinpitelyt. Rikosten lukumäärä lisääntyi yhdestä rikoksesta kolmeen rikokseen. Prosentteina ilmoitettuna lisäys oli 200 prosenttia.

Kun muutosprosentin kohdalla on 0,00 %, tarkoittaa luku sitä, että muutosta ei vuosien välillä ole. Kun lukema on nolla edellisen tai kuluvan vuoden kohdalla, ei ohjelma kykene laskemaan muutosprosenttia. Silloin muutos % -sarakkeessa on merkintänä /0.

Tilastot maakunnittain 2015pdf, 95 kB

Tilastot kunnittain 2015pdf, 701,2 kB

Lähde: Poliisin tiedote