Takaisin kuntakohtaiseen näkymään 'Joutsa'

Joutsenon henkirikoksen esitutkinta on valmistunut | Poliisiuutinen 3.2.2016

Alaikäinen

Joutsenon henkirikoksen esitutkinta on valmistunut ja se on siirtynyt syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.

Julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24.1 § 26 kohdan perusteella koko esitutkinta-aineisto on salattu. Perusteena salaukselle on mm. se, että tapauksen esitutkinnassa on käsitelty laajasti useiden alaikäisten henkilöiden yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia tietoja, joiden julkaisemisesta voisi tulla em. henkilöille haittaa. Esitutkintamateriaali sisältää myös runsaasti tietoa, joiden antaminen julkisuuteen loukkaisi alaikäisen rikoksen uhrin muistoa.

Osa materiaalista on erikseen salattu julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24.1 § 25 kohdan perusteella. Tässä materiaalissa on mm. lääkärintodistuksia.

Tuomioistuin päättää erikseen tuomioistuinkäsittelyn julkisuudesta.

Lähde: Poliisin tiedote