Tietoa palvelusta

Palvelu hakee Poliisin julkaisemat tiedotteet, luokittelee ja geokoodaa ne, jotta ne voidaan sijoittaa kartalle. Tiedote näytetään, jos se voidaan luokitella ja liittää johonkin tiettyyn maantieteelliseen paikkaan. Ilman näitä tietoja, tiedotetta ei näytetä palvelussa. Esimerkiksi tietoiskuja ja yhteiskunnallisia ilmoituksia ei tästä syystä näytetä. Kaikki tiedotteet ovat luettavissa lähteestä, eli poliisin tiedotepalvelusta. Jokaisen paikkamerkin yhteydessä on myös linkki alkuperäiseen tiedotteeseen.

Tiedotteita ei muokata millään tavalla vaan ne esitetään alkuperäisessä tekstimuodossa. Luokittelu tehdään sisällön pohjalta ohjelmallisesti, joten virheellisiä luokitteluja voi ilmetä. Nämä korjataan parhaan mukaan, kun niitä esiintyy.

Luokittelu

Ohessa on käytetty luokittelu. Luokittelua parannetaan jatkossakin, joten luokkia voi poistua ja niitä voi tulla lisää.

Palvelua käyttäessäsi huomaat varmasti kuinka paljon tehtäviä poliisilla on ympäri Suomea. Tehtävien kirjo on myös monipuolinen ja välillä heillä on myös vaarallisia tehtäviä. Toivottavasti palvelu on sinusta kiinnostava ja saa arvostamaan ystäviämme sinisissä uniformuissa entistä enemmän.